top of page

Prosjekter

Noen eksempler på vårt arbeid

Solheimveien, Halden

April, 2021

Graving på gårdplass, støttemur, kanstein, inngangsparti, trapp

Idd Kirkegård, Halden

August, 2021

Graving, retting, legging av kantsteiner,

Dreneringsarbeid

April 2022

Graving for drenering, rørarbeid og isolering.

Graving

April 2022

Graving for drenering, gruslegging samt oppsetting av heller

Innkjørsel med varmekabler

Januar, 2022

Opparbeidelse av gårdsplass/innkjørsel, installering av varmekabler

Prosjekter: Projects
bottom of page